Tredjepartsopplysninger for boligsameie - steg for steg

  • Skriv ut

Sameier med 9 eller flere boligseksjoner skal levere opplysninger om sameiers andeler av boligsameiets inntekter, utgifter, formue og gjeld. Opplysningene som innrapporteres bruker Skatteetaten i produksjon av skattemeldingen.

Feil i innsendte oppgaver

Hvis du oppdager at du har gjort feil i innrapporteringen må du korrigere disse ved å sende erstatningsoppgaver.

For å korrigere tidligere innsedte opplysninger fyller du ut en ny oppgave som overskriver den gamle oppgaven. Huskeregel: Det er til enhver tid den siste oppgaven du har sendt inn på en sameier som er den gjeldende.

Les mer om å korrigere feil i rettledningen.

Erstatningsoppgavene må være oss i hende senest 1. mars for at vi skal rekke å hensynta korrigeringene på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.