Festetomter og gjeldsfradrag - boligselskap

  • Skriv ut

Boligselskaper med fritidsboliger eller boliger i utlandet skal rapportere inn ligningsverdien av boligselskapets boligeiendom(mer). Det gjelder også et tillegg for festet tomt. 

Boligselskap med fritidsboliger eller boliger i utlandet skal levere ligningsoppgaver med ligningsverdien av eiendommene. Disse boligselskapene skal for inntektsåret 2015 ikke korrigere ligningsverdien av boligselskapets boligeiendom(mer).

Andre boligselskaper skal ikke rapportere inn ligningsverdien av boligene.

Les mer utfyllende informasjon om formuesskatt på festetomter for bolig og fritidshus.

Tillegget kan beregnes ved å multiplisere festeavgiften for 2008 med en faktor på 14,64. Dette utgjør verdsettelsen i 2008 korrigert med en økning av likningsverdien  fra 2008 til 2015 for festetomten. Tillegget for festetomten føres inn i posten ”andel likningsverdi” i ligningsoppgaven.

Fester har krav på gjeldsfradrag for den kapitaliserte verdien av festeavgiften. For 2015 utgjør beløpet 10 ganger den årlige festeavgiften. Er festeavgiften endret i løpet av året, bruker du den som gjelder ved årets utgang. Boligselskapene må føre denne gjeldsposten inn i posten ”andel gjeld” i ligningsoppgaven. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.