Byggenæringsregister

  • Skriv ut

Registerinfo er byggenæringens informasjonsarkiv hos Skatteetaten, der du kan søke og sjekke opplysninger om en anbudsgiver i forkant av kontraktsinngåelse.

Byggenæringens Landsforbund og aktuelle kontrolletater gikk i 2002 sammen og etablerte samarbeidsprosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, for blant annet å bedre etterlevelsen av regelverket når det gjelder skatter og avgifter.

I 2007 videreførte aktørene arbeidet på mer permanent basis, under navnet ”Samarbeidsforum for seriøsitet i byggenæringen".

Det jobbes aktivt sammen med myndigheter og arbeidstakerorganisasjoner for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Markedsundersøkelser og kontrollresultater tyder på at det er en betydelig svart økonomi i bransjen. Byggenæringen har selv vært interessert i å redusere omfanget av den svarte økonomien på grunn av konkurransevridning og dårlig omdømme.

Ved opprettelsen av informasjonsenheten har næringen en enhet å forholde seg til for å få tilgang på  informasjonen de trenger for å vurdere anbudsgiveres seriøsitet før det inngås kontrakt. Ved å henvende seg til Registerinfo vil man få opplyst: 

  • om en eventuell kontraktspartner er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, samt Skatteetatens merverdiavgiftsregister. 
  • om merverdiavgiftsoppgaver er levert for de 3 siste terminene
  • om a-melding med beregning av arbeidsgiveravgift er levert for de 6 siste kalendermånedene (A-meldingen erstatter bl.a. terminoppgaven for arbeidsgiveravgift fra 1.1.2015)
  • om en eventuell kontraktspartner ikke har betalt skatt, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, framskaffet via skatteattest.
  • om bedriften har hatt utenlandske arbeidstakere eller oppdrag siste 6 mnd.

Opplysningene fra Skatteetaten er taushetsbelagte og kan kun gis dersom oppdragstakeren har gitt fullmakt til dette.

Forespørsel om opplysninger må sendes pr. post eller telefaks. Skatteetaten må ha fullmakten i papirformat. Henvendelsene vil bli besvart på et fastsatt skjema. Andre henvendelser og spørsmål om informasjonen i skjemaet kan også skje på telefon eller e-post. Fullmakten finner du til her.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.