Dugnad

De som deltar i dugnad er ikke skattepliktige for verdien av dugnadsinnsatsen så lenge de ikke mottar vederlag fra organisasjonen eller andre. Dette gjelder som utgangspunkt også når dugnaden ytes innenfor et yrke, f.eks. at en snekker bidrar med snekkervirksomhet i en dugnad. Betaler organisasjonen vederlag for dugnadsinnsatsen, er dette skattepliktig inntekt for mottakeren dersom vederlaget for dugnaden, sammen med lønn eller annen ytelse fra organisasjonen, overstiger 10 000 kroner i inntektsåret.

Er vederlaget næringsinntekt for mottakeren, er også beløp under 10 000 kroner skattepliktig. Stiller en næringsdrivende materiell til disposisjon i forbindelse med dugnaden, f.eks. maskiner, vil driftsutgiftene til maskinene ikke kunne trekkes fra i den næringsdrivendes virksomhet. Det vil heller ikke være fradragsrett for lønn mv. til ansatte som den næringsdrivende stiller til disposisjon for organisasjonen.