All omsetning av fisk rapporteres til Skatteetaten

  • Skriv ut

Fra og med inntektsåret 2009 skal fiskesalgslagene innrapportere all førstehåndsomsetning av fisk til Skatteetaten.

Denne ordningen likestiller dermed fiskere med andre yrkesgrupper som lenge har fått sine inntekter rapportert til skattemyndighetene.

- Nå slipper vi å henvende oss til de ulike fiskesalgslagene for å hente nødvendig informasjon for å behandle selvangivelsen. Nå blir alle nødvendige data rapportert inn automatisk, sier Sølvi Åmo Albrigtsen, fiskeriansvarlig i Skatteetaten.

Selvangivelsen
Rapporteringen har ingen praktisk betydning for den enkelte det fisker. Det er fiskeslagslagene som registrerer og sender inn data.

Informasjonen blir ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen men ligger i Skatteetatens grunnlagsdata og kan benyttes i likningen.

- Skatteetaten vil følge opp med avstemming av innkomne oppgaver, og videre avvikskontroller, påpeker Albrigtsen.

Dialog
Det har vært god dialog med flere fiskesalgslag før innføringen.

- Fiskeslagslagene har vært positive. Gjennom møter og god dialog har vi fått på plass en god løsning for innrapporteringen, sier Albrigtsen.

Bakgrunnen for lovendringen er behovet for å en ordning med pliktig innrapportering etter at sikringstrekksordningen opphørte i 2001. Endringen er tatt inn i Ligningslovens § 6-3 nr 7. Oppgaveplikten gjelder fra og med omsetning i 2009 og skal innberettes i 2010.

Forskriften gir nærmere beskrivelse av innholdet i rapporteringsplikten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.