Regler og skjema for jordbruk, skogbruk og fiske

  • Skriv ut

Primærnæring er en fellesbetegnelse for virksomheter innenfor jordbruk, skogbruk, fiske, pelsdyr eller reindrift.

Driver du virksomhet innenfor primærnæring må du følge de vanlige reglene for bokføring, skatteplikt og merverdiavgiftsplikt. I noen tilfeller kan du også være pliktig til å sende inn årsregnskap. Det gjelder i all hovedsak om virksomheten din er organisert som et aksjeselskap eller du frivillig vil utarbeide årsregnskap.

For skatteplikten gjelder at du som vedlegg til selvangivelsen fyller ut pliktige skjema som gjelder for den næringen du driver.

Jordbruk, skogbruk, pelsdyr og reindrift

Du må i tillegg til næringsoppgaven levere skjema "Landbruk" (RF-1177). Også skjema "Varelager i landbruk" (RF-1179) er skjema som er spesielt tilpasset primærnæringene.

Hvis du driver med hester, og er usikker på om aktiviteten skal anses som virksomhet i skatte- og avgiftssammenheng, kan du ha nytte av Veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen. Veilederen er utviklet primært til bruk i skatteetaten, men kan også være et nyttig verktøy for aktører i bransjen.

Fiske og fangst

Når det gjelder fiske og fangst driver du virksomhet dersom du eier båten du fisker med. Da har du plikt til å føre regnskap (bokføringsplikt) og levere næringsoppgave som vedlegg til skattemeldingen din.

Er du fisker, men ikke har egen båt, er du å regne som lottmottaker eller prosentfisker. Du skal da ikke levere næringsoppgave i lag med skattemeldingen din. Bruk heller skjema for lottfiskere "Fiske" (RF-1213).

Skal du selge fiskefartøy under 15 meter med fritak for merverdiavgift finner du skjema, informasjon og veiledning om prosessen her. 

Merverdiavgift

Driver du merverdiavgiftspliktig virksomhet innen primærnæring skal du sende inn omsetningsoppgaven en gang pr år. Frist for å sende inn årsoppgaven er tre måneder og 10 dager etter kalenderårets utløp (10. april).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.