Leieverdi kårbolig

  • Skriv ut

Brutto leieverdi for kårboliger.

Leieverdiene blir regulert i samsvar med konsumprisindeksen. For 2017 er det fastsatt følgende sjablonverdier:

BruksarealLeieverdi
over 100 m² kr 29 200
60 – 100 m² kr 21 900
under 60 m² kr 14 600


Bruksareal er det areal i boligen som er innredet til boformål. Det inkluderer kott, ganger, vindfang mv., og innredede rom i kjeller og loft (for eksempel vaskerom, stue, soverom mv.). Det er bare areal innenfor en takhøyde på min. 1,90 m som teller med. Det er uten betydning om bare deler av boligen faktisk benyttes.

Forefinnes ikke bade-/dusjrom eller wc, reduseres verdien med 25 %. Samme reduksjon gjelder dersom avstanden til kommuneadministrasjonen er over 15 km. Oppfylles begge vilkår, er reduksjonen samlet 40 %.

Foreligger kåravtale og kåryter og kårtaker bor sammen, anses boligen som ”kårbolig”, og leieverdien er skattepliktig for kårmottaker. Leieverdien beregnes etter sjablongverdiene, men reduseres med 40%. Kåryter gis fradrag for 60% av kostnadene knyttet til boligen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.