Veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen

  • Skriv ut

Veilederen er utviklet primært til bruk i skatteetaten, men kan også være et nyttig verktøy for aktører i bransjen, som er usikre på om aktiviteten skal anses som virksomhet i skatte- og avgiftssammenheng.

I veilederen blir det gjort rede for de sentrale vilkårene for skatterettslig og avgiftspliktig virksomhet. Praktisk anvendelse av regelverket forklares gjennom eksempler som er typiske for bransjen.


Se også vår generelle veileder for oppstart av økonomisk aktivitet:

Jeg vil i gang: Hobby eller næring?


Vedlegg

 Veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen (PDF)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.