Skogbruk - overgangsregler

  • Skriv ut

Føring i skattemeldingen

Reglene for avvikling av gjennomsnittsfastsetting av skogbruksinntekt som er beskrevet nedenfor, gjelder for skogbruksaktivitet som tidligere har vært behandlet som virksomhet, men hvor aktiviteten i 2016 ikke lenger klassifiseres som virksomhet.

Overgangsreglene ble gitt i skatteloven § 14-81 slik den lød for 2016.

To summer er viktig å skille mellom:

A: Summen av de inntil fire siste års skogbruksinntekter, slik de er kommet til beskatning ved gjennomsnittsfastsettingen (se tabellene nedenfor).

B: Summen av de faktiske skogbruksinntekter i samme periode.

Dersom A er mindre enn B har du et gjennomsnittsunderheng og beløpet skal inntektsføres i post 2.7.2 og 1.6.2. i skattemeldingen for 2016. Du kan alternativt velge å føre gjennomsnittsunderhenget på gevinst- og tapskonto.

Dersom A er større enn B har du et gjennomsnittsoverheng og beløpet fradragsføres i post 3.2.19 i skattemeldingen for 2016.

Eksempel 1:

Her har inntekten i alle de fire siste årene inngått i gjennomsnittsligningen.

I tilfellet hvor siste år med gjennomsnittslikning er 2015 beregnes et underheng i 2016 slik som vist i tabellen nedenfor:

 

Faktiske inntekter

Gjennomsnttslignede inntekter

 

 

 

 

Underheng/overheng

 

 

Fra faktiske inntekter 2012

Fra faktiske inntekter 2013

Fra faktiske inntekter 2014

Fra faktiske inntekter 2015

Sum

 

2012

-50 000

-10 000

 

 

 

-10 000

 

2013

100 000

-10 000

20 000

 

 

10 000

 

2014

0

-10 000

20 000

0

 

10 000

 

2015

50 000

-10 000

20 000

0

10 000

20 000

 

Sum

100 000

-40 000

60 000

0

10 000

30 000

 *70 000

*Faktiske inntekter kommet til beskatning i gjennomsnittsligningen (30 000) - Faktiske inntekter  (100 000)  i den samme perioden = underheng (-70 000)  Beløp kr. 70 000 føres i postene 2.7.2 og 1.6.2 forutsatt at det ikke føres på gevinst- og tapskonto.

Eksempel 2:

Første hele eierår var i 2013 og det ble valgt oppstart av gjennomsnittsligning allerede etter andre hele eierår, dvs. 2014, slik at det bare har vært to år med gjennomsnittsligning:

 

Faktiske inntekter

Gjennomsnttslignede inntekter

       

Underheng/overheng

 

 

Fra faktiske inntekter 2012

Fra faktiske inntekter 2013

Fra faktiske inntekter 2014

Fra faktiske inntekter 2015

Sum

 

2012

 

-

-

-

-

-

 

2013

 

-

-

-

-

-

 

2014

150 000

-

-

75   000

 

75 000

 

2015

150 000

-

-

50   000

50   000

100 000

 

Sum

300 000

-

-

125   000

50   000

175 000

 * 125 000

*Faktiske inntekter kommet til beskatning i gjennomsnittsligningen (175 000) - Faktiske inntekter  (300 000)  i den samme perioden = underheng (-125 000) Beløp kr. 125 000 føres i postene 2.7.2 og 1.6.2,  forutsatt at det ikke føres på gevinst- og tapskonto.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.