Nye vilkår for inntektsåret 2018

 • Skriv ut

For inntektsåret 2018 skal alle Skatteetatens støtteordninger rapporteres via skjema RF-1354.

For inntektsåret 2018 skal alle Skatteetatens støtteordninger rapporteres gjennom skjema RF-1354. Rapporteringen skal skje i 2019 og vil omfatte alle støtteordninger som står oppført under:

 • SkatteFUNN
 • regionalt differensiert arbeidsgiveravgift
 • redusert CO2-avgift på mineralolje til treforedlingsindustrien
 • reduksjon/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven
 • redusert grunnavgift på mineralolje til produsenter av fargestoff og pigmenter
 • redusert grunnavgift på mineralolje for treforedlingsindustrien
 • fritak for NOX-avgift for bedrifter som har inngått miljøavtale med staten
 • skatteinsentiver for investering i små og mellomstore bedrifter
 • redusert elavgift til skip i næring
 • redusert CO2-avgift til innenriks luftfart
 • redusert elavgift for industrien
 • redusert elavgift i tiltakssonen
 • redusert elavgift til datasentre med uttak over 0,5 Mega Watt
 • fritak for CO2-avgift på gass for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart
 • fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler
 • fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester

Listen over vil kunne endres ved at nye støtteordninger kommer til eller ved at eksisterende ordninger fjernes. Legg merke til at støtteordningen "redusert CO2-avgift på gass til industri og bergverk" er fjernet fra og med iå 2018.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.