Steg for steg (Offentlig støtte)

  • Skriv ut

Denne steg for steg veiledning skal hjelpe deg som støttemottaker å rapportere din offentlige støtte. Veilederen dekker eventuelle skatte- og avgiftsfordeler din virksomhet mottar under Skatteetatens støtteordninger.

Hvem skal ikke rapportere?

Dersom din bedrift ikke mottar offentlig støtte skal du ikke rapportere.

Enkelte avgiftsfritak og reduksjoner har Skatteetaten opplysninger om, og disse er ikke omfattet av rapporteringsplikten. Dette gjelder for:

  • SkatteFUNN
  • Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift
  • Redusert CO2-avgift på mineralolje til treforedlingsindustrien, saf. § 4-5-1
  • Redusert/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven, saf. § 3-6-6
  • Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien, saf. § 4-5-2
  • Redusert grunnavgift på mineralolje for treforedlingsindustrien, saf. § 4-5-1
  • Fritak for NOX-avgift for bedrifter som har inngått miljøavtale med staten, saf. § 3-19-12

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.