Steg for steg (Offentlig støtte)

  • Skriv ut

Denne steg for steg veiledning skal hjelpe deg som støttemottaker å rapportere din offentlige støtte. Veilederen dekker eventuelle skatte- og avgiftsfordeler din virksomhet mottar under Skatteetatens støtteordninger.

Hvem skal rapportere?

Bedrifter som mottar skatte-/avgiftslettelser må innrapportere dette til Skatteetaten.

For inntekståret 2016 skal de som får innvilget fritak eller reduksjon av sær-avgifter over 500 000 euro (tilsvarende kr. 4 823 750) rapportere dette til Skatteetaten (etter følgende paragrafer i saf. = forskrift om særavgifter).

Dette gjelder for bedrifter som får:

  • Redusert elavgift for industrien, saf. § 3-12-4
  • Redusert elavgift i tiltakssonen, saf. § 3-12-14
  • Redusert elavgift for datasentre med uttak over 5 MW, saf. § 3-12-6
  • Redusert CO2-avgift på gass til industri og bergverk, saf. § 3-6-7
  • Fritak for CO2-avgift på gass for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, saf. § 4-3-1 og § 4-3-2

De som får fritak etter merverdiavgiftsloven må også innrapportere dette dersom fritaket overstiger 500 000 euro.

Dette gjelder for bedrifter som får:

  • Fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler, § 6-7 første og annet ledd, jf. § 6-7-1 og § 6-7-2
    Som støttemottakere anses produsenter og forhandlere av elbiler og batterier til elbiler, samt foretak som leaser ut elbiler.
  • Fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester, § 6-2 og § 6-2-1

Tildelingene for ulike støtteordninger skal rapporteres hver for seg. Dersom det gjøres enkelttildelinger til samme foretak under ulike støtteordninger, er det ikke nødvendig å summere disse tildelingene. Forutsetningen er at hver tildeling har ulikt rettslig grunnlag (støtteordning).

Enkelttildelinger for samme støtteordning skal summeres opp over ett år. Totalbeløpet for ett år skal da rapporteres dersom det overstiger beløpsgrensen.

Skatteetaten vil melde dine oppgitte opplysninger til Brønnøysundregistrene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.