Generelle retningslinjer for innsending av data på maskinlesbart medium til Skattedirektoratet

  • Skriv ut

Det kan oppstå feil når man sender inn tredjepartsopplysninger på CD, DVD eller diskett. Sjekk derfor disse retningslinjene nøye før innsending så slipper du å gjøre ting på nytt.

For innrapportering av tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata) på maskinlesbart medium (flatfil) gjelder følgende retningslinjer:

Fysisk merking 

Disketter skal sendes rekommandert og skal ha påklistret en merkelapp som gir opplysninger om følgende:

1. Innsenders navn (firma) og adresse
2. Organisasjonsnummer
3. Telefonnummer
4. Kontaktperson
5. Filnavn

CD og DVD skal merkes med ovennevnte opplysninger direkte på platens overside.
 
Videre bør det legges ved et skriv dersom innsender mener det er nødvendig med utfyllende opplysninger knyttet til innlesningen av filen.

Retningslinjene for fysisk merking må følges. Alle punktene er viktige for riktig og rask behandling.

Dersom det skulle oppstå problemer med lesing av mediet, vil oppgavegiver bli kontaktet når feil oppdages. Mangelfull merking vil vanskeliggjøre dette, og i verste fall medføre at oppgavene blir betraktet som ikke levert.

Spesielt om innrapportering

Det skal være én fil per medium. Mappeinndelinger eller andre trestrukturer er ikke tillatt. Filen kan inneholde flere leveranser fra ulike oppgavegivere. Når et medium inneholder oppgaver for flere oppgavegivere, skal dette være samlet i én fil.

For å unngå fysisk skade på mediet, bør cover benyttes på CD, DVD og diskett. Foret konvolutt anbefales.

Krav til fysisk/logisk format

Krav til fysiske/logiske formater: CD, DVD og disketter
1. 3 1/2" disketter: DOS-format, UNIX
2. CD (74 min.) og DVD: DOS-format (text-fil)

Datasettnavn/Filnavn
Følgende filnavn skal benyttes: GRUNNLAG

Filtype
DOS-format (tekstfil).

Filtypen skal være:
• COPY når filen får plass på en diskett (vanlig kopieringskommando).

• BACKUP når filen går over flere disketter. Rekkefølgen skal markeres på
diskettene, og det må komme tydelig frem på merkelappene at filtypen er 
BACKUP.

• PAKKET. Hvis filen er så stor at den vil gå over flere disketter, er det anledning til å pakke filen, for eksempel ved hjelp av pkzip/Winzip. Merk disketten med hva slags pakkeprogram som er brukt og legg eventuelt ved utpakkingsprogram.

Ved filtype 'BACKUP' bør det tas backup fra det directory hvor orginalfilen ligger. 

Recordlengde
se recordbeskrivelse for den enkelte type grunnlagsdata.

Merknader

• Det skal bare være én fil pr medium.

• Det skal kun være én recordbeskrivelsestype pr. medium.

• Når et medium inneholder oppgaver for flere oppgavegivere, skal dette være samlet i én fil.

• Mediet skal ikke inneholde andre filer.

• Hver record(post) skal avsluttes med CRLF (linjeskift) i de to påfølgede posisjonene etter recordslutt. Ved eksempelvis recordlengde 300, skal CRLF være i posisjonene 301 og 302.

• Filen må ikke være en teksteditor-kopi fra for eksempel WP, Word, Excel-regneark.

• Sjekk at filen er på mediet før innsending.

• Ta alltid en kopi/backup av filen i tilfelle dere må sende den inn på nytt.

• Skatteetaten kan ikke motta opplysningene/oppgavene via e-post.

• CD, DVD og disketter returneres ikke.

NB! Retningslinjene på denne siden gjelder kun for Finansielle instrumenter (utenom obligasjoner) og opplysninger fra Vegdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.