Nytt for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Det kan forekomme endringer som har innvirkning på deg som oppgavegiver. På denne siden gjør vi oppmerksom på endringer du må ta hensyn til ved innrapportering av tredjepartsopplysninger.

Kommunesammenslåing

Fra og med 1. januar 2017 blir kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke slått sammen til én kommune, 0710 Sandefjord.

Likningen for inntektsåret 2016 skal skje på det nye kommunenummeret 0710.

 

Endring i rapportering:

Forskjellen mellom Aksjefond og Obligasjonsfond (rentefond) oppheves slik at alle fond regnes som Verdipapirfond

Internasjonal rapportering (CRS/FATCA) er implementert i formatene til ordningene Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring  og Verdipapirfond. Les mer om innrapportering av CRS/FATCA her

Fagforeningskontingent som ikke er innrapportert i a-meldingen fra og med inntektsåret 2016 leveres på en modernisert løsning, som innebærer at du kan laste opp en XML-fil i Altinn. Les mer om endringene for innrapportering av Fagforeningskontingent.

Opplysningsplikten om finansielle forhold og forsikringer utvides til å omfatte blant annet valutagevinst og valutatap på valutalån. Dette påvirker innrapportering av innskudd, utlån og renter. Les om mer om opplysningsplikt for valutalån.

 

Nye begreper og skjemanavn:

Fra og med 1. januar 2017 gjelder den nye skatteforvaltningsloven. Dette medfører blant annet endringer i begreper og skjemanavn. For eksempel har likningsoppgaver byttet navn til tredjepartsopplysninger, og selvangivelsen har byttet navn til skattemelding. Du kan lese mer om den nye skatteforvaltningsloven her

 

 


Nytt for inntektsåret 2015:

Modernisering av grunnlagsdata:

Oppgaver over Aksje- og kombinasjonsfond, BSU, Individuelle pensjonsordninger, Livsforsikring, Obligasjonsfond, Skadeforsikring og Underholdsbidrag er implementert i nye systemer. Oppgavene skal innrapporteres kun via Altinn, og på nytt filformat (XML) for første gang i januar 2016.

 

Endring i innrapportering av Individuelle pensjonsordninger:

Fra inntektsåret 2015 skal du rapportere alle utbetalinger fra individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) og individuelle pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven månedlig i a-meldingen.

 

Nye ordninger:

Betalinger til selvstendig næringsdrivende og Skattefrie utbetalinger er nye oppgavetyper (ordninger) som har blitt innført i løpet av det siste året. Dette er opplysninger som tidligere har blitt innrapportert i lønns- og trekkoppgaven (henholdsvis kode 401 og 926).

FATCA er også en ny ordning som ble innført i løpet av 2015. FATCA kan du lese mer om her.

 

 


 

Nytt for inntektsåret 2014:

Modernisering av grunnlagsdata:

Oppgaver over Boligsameier og Boligselskap er implementert i nye systemer. Oppgavene skal innrapporteres kun via Altinn, og på nytt filformat (XML) for første gang i januar 2015.

 

Spesielt for boligaksjeselskap

Aksjenummer for andeler i boligaksjeselskap skal ikke lenger brukes ved innrapportering av likningsoppgaver for oppgavepliktige boligaksjeselskap. Aksjenummer er erstattet av aksjeboenhetsnummer, en unik identifikator for den enkelte boenhet. Aksjeboenhetsnummer er tildelt de enkelte boenhetene i vedlegg til brev av 3. oktober 2014 med referanse 2014/36921-33. Eventuelle feil i oversiktene kan dere rette opp i forbindelse med innrapporteringen av likningsoppgaver for boligselskap.

 

Regelendringer:

Det er regelendringer i innrapporteringen av oppgaver for Aksje- og kombinasjonsfond, Finansielle instrumenter og Obligasjonsfond. Se rettledningene for mer informasjon under "Nytt av året / endring".

 

 


Nytt for inntektsåret 2013:

Modernisering av grunnlagsdata:

 

 


 

Nytt for inntektsåret 2012

Kommunesammenslåing:

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har bestemt at kommunene 1915 Bjarkøy og 1901 Harstad med virkning fra 1. januar 2013 skal slås sammen til en kommune:

HARSTAD - nytt kommunenummer er 1903

Likningen skal fra og med inntektsåret 2012 skje på det nye kommunenummeret 1903.

 

Modernisering av grunnlagsdata:

Oppgaver over innskudd, utlån og renter mv. og oppgaver over kjøp fra primærnæring (KOP) er implementert i nye systemer og skal innrapporteres på nytt filformat (XML) for første gang i januar 2013. Disse to oppgavetypene er først ut i et moderniseringsprogram som gradvis vil modernisere mottak og behandling av grunnlagsdata frem mot 2015.

 

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.