Testing 1. november til 1. desember

  • Skriv ut

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skattedirektoratet at oppgavegivere sender inn testoppgaver.

Testoppgaver kan kun leveres på maskinlesbart medium. Skattedirektoratet har positive erfaringer med testing på maskinlesbart medium forut for selve innrapporteringen.

Det er viktig at alle tekniske krav blir fulgt og at testen blir foretatt ut fra de opplysninger som foreligger. Recordbeskrivelsen må følges fullt ut og riktig navn, adresse og organisasjonsnummer/tildelt oppgavegivernummer må benyttes.

Testdata kan sendes inn rekommandert i tidsrommet 1. november til 1. desember til:

Skattedirektoratet
Grunnlagsdata - Innhenting
Postboks 6551 Etterstad
0606 OSLO


CD/DVD/diskett må merkes tydelig med for eksempel:
”Test [oppgavetype] - 20XX" (XX= inntektsår).

Det vil bli sendt kvittering på innsendte testdata på samme måte som ved ordinær innrapportering. Det skal ikke sendes følgeskriv ved innsending av testdata.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.