Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Søknad om utsatt leveringsfrist for skattemelding (selvangivelsen) – næringsdrivende

  • Skriv ut

Søknaden må sendes innen fristen for levering av skattmelding (selvangivelsen). 

Næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse. Søk om utsettelse her.

Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Regnskapsfører og revisor

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søk om utsettelse her.

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Utsatt skattemeldingsfrist for næringsdrivendes ektefeller

Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.