Bruk av næringsbil i næring og privat

  • Skriv ut

Hvis du bruker næringsbilen både i næring og privat, kan ditt enkeltpersonforetak trekke fra alle kostnader ved bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris, men du blir også fordelsbeskattet for privat bruk.

Du skal levere skjemaet Bruk av bil (RF-1125) som vedlegg til skattemeldingen. Les mer i rettledningen om utfylling av skjemaet. 

Avskrivning
Med mindre du leaser bil må du også fylle ut og levere skjemaet Avskrivning (RF-1084).

Alle kostnader ved bilholdet skal føres i næringsoppgave 1 (RF-1175)  eller i i Næringsrapport skatt post 7000-7040.

Slik krever du fradrag for kostnadene til næringsbil.

Slik tilbakefører du noen av bilkostnadene hvis du også bruker yrkesbilen privat.Fordelsbeskatning
Tilbakeføring av privat bruk føres i post 7099 og 2075 i næringsoppgaven. Dette innebærer at inntekten din øker med det tilbakeførte beløpet.

Tilbakeføringsbeløpet skal imidlertid aldri overstige 75 prosent av de beregnede samlede kostnadene ved bilholdet (driftskostnader + beregnet verdiforringelse eller eventuell leiekostnad).

Tilbakeføring er en sjablongmessig reduksjon av kostnadene (økning av inntekt) fordi man ikke får fradrag for den delen av bruken som anses privat.

Se eksempel på beregning av privat fordel ved bruk av bil.

Aktuelle skjemaer

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.