Eksempel på beregning av privat fordel ved bil

  • Skriv ut

Sjablongregelen
Listeprisen som ny er utgangspunktet for fastsetting av beregningsgrunnlaget.

  • Beregningsgrunnlaget reduseres ikke hvis årlig kjørt distanse er under 40 000 km i næring.
  • Beregningsgrunnlaget settes til 75 % av listepris hvis årlig kjøring overstiger 40 000 km i næring.
  • Beregningsgrunnlaget settes til 50 % for EL-bil uavhengig av kjørelengde i næring.

Beregningsgrunnlagene ovenfor reduseres med 25 % hvis bilen er 3 år eller eldre pr 1. januar i inntektsåret.

Beregning av privat bruk
Dersom bilen er yngre enn 3 år, skal beregningen av privat bruk gjøres slik:

Beregningsgrunnlag under  293 200 (2016-sats) settes til 30 %, overskytende settes til 20 %:

   30 % av listeprisen inkludert alt ekstrautstyr opp til kr  293 200

+ 20 % av resterende listepris

= Beregnet inntektsfordel for privat bruk


Eksempel på beregning etter standardregelen (2015-satser):
Bil som er 2 år gammel, listepris som var kr 300 000, kjøres under 40 000 km i næring i året.

  30 % av  293 200                     =   87 960

+20 % av (300 000 – 293 200) =        1 360

Privat fordel (tilbakeføring)       =                89 320 kroner


 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.