Mer enn 6000 kilometer i næring

  • Skriv ut

Hvis du kjører mer enn 6000 km i næring med din egen bil, må du som hovedregel ta bilen inn i foretakets regnskap. Dette innebærer at du kan trekke fra alle kostnader ved bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris, men du blir også fordelsbeskattet.

  • Du skal levere skjemaet RF-1125 Bruk av bil som vedlegg til skattemeldingen. Les mer i rettledningen om utfylling av skjemaet. Alternativt kan du levere Næringsrapport skatt.
  • Med mindre du leaser bil må også fylle ut og levere skjema RF-1084 Avskrivning.
  • Alle kostnader ved bilholdet skal føres i næringsoppgave1 (RF-1175) eller i Næringsrapport skatt post 7000-7040.

Du finner mer informasjon i rettledningen til postene når du logger inn i Altinn for å levere skattemeldingen.

Du får fradrag for alle kostnader i regnskapet. Hvis du har tilgang til å bruke en bil privat, anses dette som skattepliktig fordel. Foretaket får ikke fradrag for privat bilbruk, og dette skal trekkes ut av kostnadene i næringsoppgaven, også kalt tilbakeføring. Den private fordelen (tilbakeføringen) fastsettes som hovedregel etter en sjablongregel (se eksempel).

Fordelsbeskatning
Tilbakeføring av privat bruk av bilen fører du i post 7099 og 2075 i næringsoppgaven. Dette innebærer at inntekten din øker med beløpet som du tilbakefører.

Tilbakeføringsbeløpet skal imidlertid aldri overstige 75 prosent av de beregnede samlede kostnadene ved bilholdet (driftskostnader + beregnet verdiforringelse eller eventuell leiekostnad).

Se eksempel på beregning av privat fordel av bil.

Aktuelle skjemaer

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.