Mindre enn 6000 km i næring

  • Skriv ut

Hvis du bruker din egen bil i næringsvirksomheten, og antall kjørte kilometer i næringen ikke overstiger 6 000 km pr kalenderår, kan du få fradrag etter sats.
Satsen for inntektsåret 2016 er kr 3,80 per kilometer.

Krever du fradrag etter sats, føres dette i post 7080 og 2057 i næringsoppgave 1 (RF-1175) eller i Næringsrapport skatt.

Flere biler?
Bruk av flere biler eid av skattpliktig gir også rett til fradrag etter sats.
Kjørelengden for hver enkelt bil må ikke overstige 6000 km.

Dokumentasjon
Du dokumenterer næringskjøringen ved å føre en kjørebok som viser dato, strekningsbeskrivelse (fra-til), hvorfor du kjørte og antall kilometer pr kjøring.

Slik krever du fradrag for yrkeskjøring med privatbil.

Hvis du kjører mer enn 6000 km i næring med din egen bil, må du ta bilen inn i regnskapet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.