Slik krever du fradrag for yrkeskjøring med privatbil

  • Skriv ut

Oppfyller ikke bilen vilkårene for å bli regnet som yrkesbil, kan du ikke kreve fradrag for de faktiske bilkostnadene du har. I stedet må du kreve fradrag ved å multiplisere lengden på yrkeskjøringen i året med standardsatsen. Hvis du ikke har ført kjørebok, fastsettes lengden ved skjønn.

Normalt kan du ikke regne ut fradrag for mer enn 6000 km etter standardsats. Men du kan gjøre unntak dersom lengden tilfeldig overstiger 6000 km i året samtidig som lengden var kortere året før og du forventer at lengden blir kortere også senere år.

Leverer du RF-1175 Næringsoppgave 1 eller Næringsrapport skatt, fører du fradrag for yrkeskjøring med privatbil i post 7080 i resultatregnskapet. Selv om du regner ut inntektsfradraget med standardsats, må du bokføre kostnaden.

Du fører samme tallet:

  • debet på kostnadskontoen som du overfører til resultatregnskapet, og 
  • kredit på kontoen for egenkapitalkorreksjoner, som du etterpå fører opp i post 2057 i RF-1175 

Mot slutten av hvert inntektsår fastsetter Skattedirektoratet standardsatsen som du skal regne ut inntektsfradraget etter. For 2016 er standardsatsen kr 3,80/km.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.