Slik tilbakefører du noen av bilkostnadene dersom yrkesbilen også brukes privat

 • Skriv ut

Dersom yrkesbilen også brukes privat, skal du redusere kostnadene ved at du tilbakefører for den private bruken. Nedenfor kan du lese om de to standardreglene du bruker for å regne ut beløpet du skal tilbakeføre.

Du velger den av de to standardreglene som gir deg det laveste beløpet å føre i næringsoppgaven og eventuelt i RF-1125. Vær likevel oppmerksom på at standardreglene ikke gjelder for alle typer kjøretøy det er kjørt privat med. Nedenfor kan du lese om disse unntakene.

Leverer du RF-1175 Næringsoppgave 1, skal du bruke post 7099 for å tilbakeføre standardbeløpet. Plikter du å levere RF-1125, fører du standardbeløpet i post 27 i skjemaet. Når du har regnet ut standardbeløpet for privatkjøring, bokfører du beløpet i regnskapet ditt. Du fører samme tallet 

 • kredit på kontoen som du overfører til resultatregnskapet, og 
 • debet på privatkontoen som du etterpå fører opp i RF-1175, post 2075 

Standardregel 1 for å regne ut hva du skal tilbakeføre for privatkjøring med yrkesbilen

For å kunne regne ut beløpet må du vite hvilken listepris yrkesbilen din hadde som ny. Du skal tilbakeføre 30 % av listeprisen inntil en viss grense. Denne grensen fastsetter Skattedirektoratet mot slutten av inntektsåret. Nederst på denne nettsiden kan du finne den aktuelle grensen ved å fylle ut det riktige inntektsåret i feltet. Hadde bilen din en listepris som er høyere enn grensen, regner du ut beløpet slik:

 1. Du regner ut 30 % av grensen.
 2. Deretter regner du hvor mye høyere listeprisen var enn grensen. Denne forskjellen beregner du 20 % av.
 3. Deretter summerer du de to tallene du har kommet frem til.

I noen tilfeller skal du først avkorte listeprisen på bilen forholdsmessig før du regner ut som vist ovenfor:

 • Kan du godtgjøre at yrkeskjøringen din i det aktuelle inntektsåret overstiger 40 000 km, avkorter du listeprisen med 25 %. 
 • Ble bilen registrert for første gang mer enn 3 år før 1. januar i inntektsåret, avkorter du listeprisen med 25 %. 
 • Har du el-bil (gjelder ikke hybridbil), avkorter du listeprisen med 50 %.

Noen få skattytere oppfyller flere av disse vilkårene. Ble bilen registrert for første gang mer enn 3 år før 1. januar i inntektsåret, samtidig som du kan godtgjøre at yrkeskjøringen din overstiger 40 000 km i det aktuelle inntektsåret, regner du med bare 56,25 % av listeprisen. Har du el-bil som ble registrert for første gang mer enn 3 år før 1. januar i inntektsåret, regner du med bare 37,5 % av listeprisen.

For fastsettelse av fordel ved bruk av varebil klasse 2 og lastebiler under 7 500 kg gjelder det særskilte regler, se nærmere om dette her.

Standardregel 2 for å regne ut hva du skal tilbakeføre for privatkjøring med yrkesbilen

Benytter du denne regelen i stedet for standardregel 1, tilbakefører du 75 % av grunnlaget fra RF-1125, post 27. I grunnlaget inngår driftskostnadene for den aktuelle bilen, for eksempel årsavgift, drivstoff, forsikring og verkstedskostnader. Leaser du bilen, tar du med leien som gjelder for året, i grunnlaget. Eier du derimot bilen selv, tar du i stedet for leie hensyn til verdiforringelse, se nedenfor.

Verdiforringelsen fastsetter du ved hjelp av en annen saldoavskrivning enn den du krever i RF-1084 Avskrivning (post 110) og RF-1125 (post 25). Du tar i stedet utgangspunkt i listeprisen som bilen hadde da den ble registrert for første gang. For hvert år fra og med registreringsåret trekker du fra 17 % av saldogrunnlaget fra året før.

Har du kjøpt eller solgt bilen i inntektsåret, skal du forholdsmessig avkorte verdiforringelsen for inntektsåret i forhold til antall dager. Dette gjelder også dersom bilen har opphørt å være yrkesbil for deg i løpet av inntektsåret.

Eksempel på hvordan du regner ut verdiforringelsen

Skattyteren kjøper en bruktbil 1. april i inntektsåret. Bilen hadde en listepris på kr 300 000 da den ble registrert for første gang sommeren før. Grunnlaget for å regne ut saldoavskrivning for kjøpsåret: kr 300 000 x (100 % – 17 %) = kr 249 000Verdiforringelse for hele kjøpsåret: kr 249 000 x 17 % = kr 42 330Verdiforringelse fra 1. april til 31. desember: kr 42 330 x 275 dager / 365 dager = kr 31 892

Tilfeller hvor du ikke kan benytte standardreglene for å tilbakeføre for privat bruk av yrkesbil

Over kan du lese om hvordan du benytter standardregler for å tilbakeføre. Standardreglene gjelder likevel ikke for:

 • Lastebil med totalvekt på 7500 kg eller mer 
 • Buss med mer enn 15 passasjerplasser 
 • Biler som det i lov eller i medhold av lov er satt forbud mot å kjøre privat utover å kjøre mellom hjemmet og arbeidsstedet

Har du slik yrkesbil, skal du regne ut hvor mange kilometer du har brukt bilen til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted, besøksreiser til hjemmet og annen privat kjøring.

Denne samlede reiselengden multipliserer du med en standard kilometersats for å finne beløpet som du skal tilbakeføre. Vær likevel oppmerksom på om du i løpet av året bruker bilen til å kjøre mer enn 4000 km mellom hjem og fast arbeidssted og/eller til besøksreiser til hjemmet. I så fall regner du etter en lavere kilometersats for de overskytende kilometerne med slik kjøring.

Du finner de to satsene du skal bruke, i § 1-2-15 siste ledd, i takseringsreglene for det aktuelle inntektsåret. Skattedirektoratet fastsetter disse reglene mot slutten av inntektsåret. Se bilsatser for firmabil for nærmere informasjon.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.