Hva er fritaksbehandlet og regnskapsbehandlet bolig?

  • Skriv ut

Hva menes med fritaksbehandlet bolig?

Bolig hvor minst 50 prosent av boligen (regnet etter leieverdi) benyttes av eieren selv, skal fritaksbehandles. Det samme gjelder dersom en større del av egen bolig leies ut, så lenge samlede leieinntekter i løpet av året ikke overstiger 20 000 kroner.

Les mer om fritaksbehandling av bolig i Skatte-ABC.

Hva menes med regnskapsbehandlet bolig?

De boliger som ikke fritakslignes, skal regnskapsbehandles. Flermannsboliger skal alltid regnskapsbehandles. Med flermannsbolig menes bolig som inneholder 3 eller flere selvstendige boenheter. 

Les mer om regnskapsbehandles av bolig i Skatte-ABC.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.