Kostnader og avskrivning

  • Skriv ut

Når du kjøper utstyr eller annet som for eksempel anleggsmidler til bedriften, skal dette føres i balansen og kostnadsføres (avskrives) over flere år. Det er stor forskjell på den regnskapsmessige og den skattemessige måten å avskrive på. Foretak som er bokføringspliktige trenger kun å forholde seg til de skattemessige reglene for avskrivning.

Driftsmidler skal som hovedregel føres i balansen uten fradrag hvis verdien ikke reduseres på grunn av slitasje eller alder.
Eksempler på dette kan være: grunn/tomt, veier, boligeiendommer, kunstgjenstander.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.