Anskaffelse til mer enn 15 000 kroner

  • Skriv ut

Saldoavskrivning

Saldoavskrivning betyr at du ikke får fradrag for hele utlegget i regnskapet i det samme året som du handler. Hovedregel er at dersom kostnaden er over 15 000 kroner og forventet gjenværende levetid er minst 3 år, skal driftsmidlet fradragsføres på saldo.

Har du et driftsmiddel med kostpris over 15 000 kroner og forventet levetid på over 3 år, skal du levere skjemaet Avskrivning (RF-1084) som vedlegg til skattemeldingen. I skjemaet gjøres beregning av årets saldoavskrivning (fradrag), som igjen føres i næringsoppgave 1 (RF-1175). I  Næringsrapport skatt er dette skjemaet inkludert. Les mer om saldoavskrivning i Skatte-ABC. 

Forutsetningen for fradragsføring er at driftsmidlet slites og/eller eldes. Les i Skatte-ABC om driftsmidler som verdiforringes.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.