Til deg med næringsinntekt rapportert av utbetaler

 • Skriv ut

Opplysninger om utbetalinger fra næringsdrivende til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted skal innrapporteres av utbetaleren.

Opplysninger som tidligere ble innrapportert i lønns- og trekkoppgaven kode 401 er fra inntektåret 2015 blitt skilt ut som en egen ordning/oppgavetype som har fått navnet "Betalinger til selvstendig næringsdrivende". Bakgrunnen for endringen er at kode 401 ikke er videreført i a-ordningen, som blant annet erstatter lønns- og trekkoppgaven.

Personer som for inntektsåret 2016 har fått rapportering av utbetalinger med beløp over 50 000 kroner, har fått skattemelding for næringsdrivende.

Ifølge regelverket skal utbetaler rapportere i ordningen"Betalinger til selvstendig næringsdrivende" når:

 • mottaker har gitt opplysning om at vedkommende er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, og
 • oppgavegiver finner at vilkårene for å innberette utbetalingen som lønn ikke er til stede.

Slik gjør du

Du som har fått skattemelding for næringsdrivende på grunn av næringsinntekt, må levere skattemeldingen. Du kan derfor ikke benytte deg av leveringsfritak, selv om alle opplysningene stemmer.

Selve skattemeldingen er lik den som for lønnstakere. I ”næringsskjemaet” som følger med, er beløp som er rapportert inn forhåndsutfylt fra Skatteetaten. Der står det også i hvilken post beløpet skal føres i næringsoppgaven. Vær oppmerksom på at beløpet ikke blir tatt med som inntekt med mindre du selv fører det inn i næringsoppgaven.

Skattemeldingen leverer du på nett. Du blir veiledet til riktig næringsskjema. Under følger en oppskrift på hvordan du leverer elektronisk:

 1. Logg inn for å levere skattemeldingen (enten via Skatteetaten.no eller Altinn.no).
 2. Klikk på lenken RF-1030 skattemeldingen for næringsdrivende mv. for å åpne skattemeldingen.
 3. Klikk på fanen for Næringsoppgave 1 (RF-1175). Oversiktssiden til næringsoppgaven vises.
 4. Klikk på post 9900 Sum driftsinntekter. Under Årets verdi i post 3000 (evt. 3100) legger du inn beløpet, og klikker på ”Lagre/Tilbake til oversikten”. Beløpet er nå lagt inn som næringsinntekt.
 5. For å fylle ut personinntektsskjema klikk på ”Fordel næringsinntekt og beregn personinntekt” nederst i skjermbildet, klikk deretter på ”Legg til næring” i neste bilde. 
 6. Det må angis type næring. Klikk på nedtrekkslisten ved ”A – Type næring” og velg næringstype (vanligvis Annen næring). Fyll ut feltet beskrivelse av næring. Inntektsbeløpet er automatisk fylt ut. (Vi forutsetter at inntekten kun gjelder en type næring)
 7. Klikk på ”Nei” dersom du ikke ønsker å fordele inntekten med ektefellen.
 8. I nedtrekkslisten under Knytning til personinntektsskjema (RF-1224) velger du ”Opprett nytt RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt”. Klikk så på ”Fyll ut RF-skjema”. 
 9. RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt åpnes. Skjema er ferdig utfylt med samme inntektsbeløp som er ført i næringsoppgaven. Klikk på ”Lagre/Gå tilbake”. En oversiktsside viser at beløpet er overført til skattemeldingn.
 10. Klikk så på ”Tilbake til valgt post” og deretter på ”Lagre/Tilbake til oversikten”.
 11. En grønn huk vises ved linjen ”Fordel næringsinntekt og beregn personinntekt”. Dette betyr at skjema er riktig ført. Det er ikke nødvendig å spesifisere årsresultat og avstemme egenkapital i disse tilfellene.
 12. Gå tilbake til skattemeldingen ved å klikke på fanen skattemelding for næringsdrivende. Du vil se at beløpet er overført til skattemeldingen post 2.7 Næringsinntekter og 1.6/1.7. Personinntekt fra foretak. Du kan nå fortsette kontrollen/utfyllingen av skattemeldingen og sende inn.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.