Presisering av de nye bestemmelsene om fradragsnekt ved kontant lønnsutbetaling

  • Skriv ut

Skattedirektoratet har mottatt flere spørsmål om fortolkningen av bestemmelsene ved kontant og delvis kontakt betaling av lønn.

1. januar 2011 trådte de nye bestemmelsene om fradragsnekt for kontant betaling i skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8 i kraft.

Bestemmelsene oppstiller vilkår om at betaling for varer, tjenester mv. må gjennomføres via bank, for at fradrag i alminnelig inntekt og fradrag for inngående merverdiavgift skal innrømmes. Formålet med bestemmelsene er å redusere bruken av kontanter, da dette antas å være et viktig bidrag til å redusere flere typer økonomisk kriminalitet, herunder betaling for svart arbeid.

Kontant betaling av lønn

I henvendelsene mottatt av Skattedirektetoratet er det blant annet stilt spørsmål om utbetalinger til lønn kan unntas fra skatteloven § 6-51, slik at det kan utbetales kontant og likevel gi fradragsrett. Et av argumentene har vært at det i en del bransjer er mest praktisk med kontant lønnsutbetaling, særlig i tilfeller hvor det benyttes utenlandsk arbeidskraft og arbeidstakerne ikke har bankkonto her i landet.

Vilkåret om betaling via bank retter seg mot alle typer kostnader og det er således ikke gjort unntak for noen arter av kostnader. Dette innebærer at også lønnskostnader er omfattet, og utbetalingene må dermed være gjennomført via bank for at fradrag skal innrømmes. Skattedirektoratet vil her bemerke at det følger av forskrift til skatteloven § 19. november 1999 nr. 1158 § 6-51-1 annet ledd, at betaling til bank i arbeiderens hjemland anses som betaling via bank. Dersom lønnsutbetalingen gjennomføres slik, vil dette gi rett til fradrag.

Delvis kontant betaling

Det har videre vært reist spørsmål om hvordan bestemmelsen skal praktiseres for tilfeller hvor én del av kostnadene for en vare eller tjeneste betales via bank og én del betales kontant.

Dersom det samlede beløp for en vare, tjeneste mv. er over kr 10 000, vil det bare foreligge fradragsrett for den delen som betales via bank. Den delen av totalbeløpet som er betalt kontant, vil ikke være fradragsberettiget. Dette gjelder uavhengig av om dette beløpet er over eller under kr 10 000, så lenge det samlede beløpet er over kr 10 000.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.