Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Starthjelp for næringsdrivende

  • Skriv ut

Har du fått tilsendt skattemelding for næringsdrivende uten å ha drevet næringsvirksomhet i 2016, skal du likevel levere skattemelding for næringsdrivende med næringsoppgave 1 (RF-1175) uten å fylle ut næringsoppgaven. Leveringsfritak gjelder ikke næringsdrivende.

Nyttig informasjon om skattemeldingen (selvangivelsen) for næringsdrivende, leveringsmåter, vedlegg, skjemaer og hva du bør huske på å sjekke av fradrag på skattemeldingen.

Skattemelding (Selvangivelse) – levering, frister mv.

Om forhåndsutfylt skattemelding

Skattemeldingen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fra egne registre eller har mottatt fra banker, finansinstitusjoner, andre offentlige etater og arbeidsgivere. Det er viktig at du går nøye gjennom og kontrollerer de forhåndsutfylte opplysningene. Det er ditt ansvar at opplysningene er riktige og fullstendige. Eventuelle feil endrer du selv ved å endre beløpet. Har du andre opplysninger av betydning for likningen, må du også gi disse i selvangivelsen.

Finn post- sidene finner du hvor i skattemeldingen inntekt/fradrag og formue/gjeld skal føres. 

Levering 

Som næringsdrivende mottar du skattemelding for formues og inntektsforhold - personlig næringsdrivende mv. i Altinn og denne skal du levere sammen med opplysninger om din næringsvirksomhet. 

Næringsdrivende skal vanligvis levere næringsoppgave og personinntektsskjema, eller Næringsrapport skatt. Arten av din næringsvirksomhet avgjør hvilke øvrige skjemaer som er nødvendige for at du skal få levert en komplett skattemelding.

Har du fått tilsendt skattemelding for næringsdrivende uten å ha drevet næringsvirksomhet i 2016, skal du likevel levere skattemelding for næringsdrivende med næringsoppgave 1 (RF-1175) uten å fylle ut næringsoppgaven. Leveringsfritak gjelder ikke næringsdrivende.

Hvilken leveringsform skal jeg velge?

Du kan velge mellom følgende alternativer:

Når du benytter næringsoppgave 2 (RF-1167) eller næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) blir ikke beløpene overført mellom skjemaene og til skattemeldingen. Dette må du gjøre.

Fradrag 

Husk å føre opp alle fradrag du har krav på. Da unngår du å betale for mye skatt. Se fradragsveiviser for enkeltpersonforetak og fradragsveilederen.

Ved dødsfall: Skattemelding til avdøde. Skattemeldingen for personer som er gått bort i 2016 sendes ikke ut. 

Skatteplikt til flere kommuner

Er du skattepliktig til flere kommuner, skal du likevel bare levere skattemelding til Skatteetaten én gang. Sammen med skattemeldingen leverer du skjemaet Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner (RF-1034) med forslag til fordeling av formue og inntekt mellom kommunene. 

Pliktig dokumentasjon

Sammen med skattemeldingen skal du alltid sende inn:

  • dokumentasjon for gjeldsrenter i utlandet
  • dokumentasjon for betalt skatt i utlandet hvis du krever kreditfradrag eller inntektsfradrag

Du skal levere selvangivelsen med pliktige vedlegg elektronisk via Altinn innen leveringsfristen. 

Annen dokumentasjon skal du kun rapportere hvis Skatteetaten ber om det.

Vær likevel oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon også etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Ta derfor vare på dokumentasjonen.

Leveringsfrist

Leveringsfristen for «Skattemelding for formues- og inntektsforhold - personlig næringsdrivende mv.» er  31. mai.

Ordningen med leveringsfritak gjelder ikke for de som mottar skattemelding for næringsdrivende. 

Har du i 2016 vært deltaker i et selskap med deltakerfastsetting som sender inn selskapsoppgaven elektronisk, har du frist til 31. mai 2017.

Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, f.eks. på grunn av sykdom. Søker du elektronisk får du straks svar på din søknad om utsettelse. Benytt skjema RF-1114.

 

Fritak fra levering av næringsoppgave mv.

Noen personlige næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave. Omfattes du av denne ordningen kan du likevel velge å levere næringsoppgave.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.