Deltakere i selskaper med deltakerfastsetting

Er du deltaker i et selskap med deltakerfastsetting (ANS, KS mv.) skal du betale skatt for din andel av virksomhetens overskudd, evt. underskudd og netto formue. Utenlandske deltakere beskattes i Norge hvis deltakeren gjennom selskapsdeltakelsen utøver virksomhet her gjennom fast driftssted.

Frist for innlevering er 31. mai.

Hva er et selskap med deltakerfastsetting?

Skattemelding for selskap med deltakerfastsetting (SDF) 

Slik fyller du ut skattemeldingen for selskap med deltakerfastsetting (SDF)

Selskap med deltakerfastsetting skal levere: 

I tillegg skal deltakerne selv levere:

Selskaper med deltakerfastsetting (ANS, KS mv.) er ikke eget skattesubjekt etter norsk rett. Selskapets formue og inntekt skattlegges dermed hos de enkelte deltakerne (deltakerfastsetting).

Dette gjelder både andel av overskudd eller underskudd, eventuelt særskilt godtgjørelse for arbeidsinnsats i Norge og tillegg i alminnelig inntekt for personlige deltakere. Gevinst ved realisasjon av andel i norsk ansvarlig selskap kan beskattes i Norge når deltakeren anses å ha drevet virksomhet her gjennom fast driftssted.