Skatt når du er næringsdrivende i Norge

Næringsdrivende (eier av enkelpersonforetak) og skatteplikt til Norge

Du skal betale skatt i Norge når du driver virksomhet i Norge. Dette gjelder etter gitte regler om varighet på oppholdet og virksomhetens art. Når blir du skattepliktig i Norge?

Virksomhet gjennom et fast driftssted i Norge

Det er bare den inntekten som knytter seg til det faste driftsstedet, som er skattepliktig i Norge. Du får bare fradrag for kostnader som knytter seg til virksomheten i Norge. Beskatningen skjer etter norske regler. Dette innebærer blant annet at det skal beregnes personinntekt av den inntekten som er skattepliktig i Norge.Slik fyller du ut skattemeldingen

Fritt yrke uten fast driftssted

Er du for eksempel lege, revisor, ingeniør eller konsulent (såkalt fritt yrke), kan du også bli skattepliktig i Norge, når du har oppholdt deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted.

Norsk kontinentalsokkel

Du er i utgangspunktet også skattepliktig i Norge når du driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Skatteavtalene har forskjellige regler som begrenser skatteplikten.