Frist og innlevering

Fristen for å levere skattemeldingen er 31. mai 2017 for næringsdrivende

Øverst i høyre hjørne på skattemeldingen din vil det stå om skattemeldingen er for næringsdrivende eller lønnstakere og pensjonister.

For deg som ikke har fått en forhåndsutfylt skattemelding for 2016

Næringsdrivende som ikke får tilsendt en forhåndsutfylt skattemelding, skal fylle ut og levere Skattemelding (selvangivelse) for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for 2016 (RF-1281). 

Hvis du ikke har mulighet til å levere skattemeldingen elektronisk selv eller via din regnskapsfører eller revisor, kan du levere skjema Skattemelding for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for 2016 (RF-1281) som vedlegg via skjema for e-kontakt  eller på papir. Skattemeldingen sendes til Skatteetaten, Postboks 4305, 8606 Mo i Rana. 

Hvordan gjør du det?

Det finnes to ulike leveringsmetoder. Test hvilken som passer best for din bedrift.

Hvilken leveringsform skal jeg velge for min bedrift?

Jeg er næringsdrivende - kan jeg bruke Næringsrapport skatt?

Næringsdrivende med enkle skatteforhold

Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan bruke Næringsrapport skatt, som forenkler innsendingen av næringsoppgave med vedlegg for enkeltpersonforetak (ENK). Her kan du rapportere alle opplysninger samlet uten å bruke RF-skjemaer. Når du leverer skattemeldingen for næringsdrivende elektronisk, kommer Næringsrapport skatt frem som et eget valg i Altinn.

Se og levere med Næringsrapport skatt

Hvis du ikke kan bruke Næringsrapport skatt

Se og levere skattemelding (selvangivelsen) med næringsoppgaver

Enkeltpersonfortak må i tillegg til sin personlige skattemelding og Næringsoppgave 1 levere skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224).

Praktisk om skattemeldingen 

Se hvordan du logger inn, legger til vedlegg, endrer poster eller endrer ditt kontonummer for tilbakebetaling av skattepenger.

Levering av skattemeldingen 

Er du utenlandsk selvstendig næringsdrivende, skal du i utgangspunktet levere skattemeldingen for næringsdrivende elektronisk på skatteetaten.no eller altinn.no.  Logg inn med ID-porten og PIN-koder

Utsatt leveringsfrist

Du kan søke Skatteetaten om utsatt leveringsfrist dersom du har særlige grunner, for eksempel sykdom eller reisefravær, som gjør det svært vanskelig for deg å levere skattemeldingen innen fristen. Du kan søke om utsatt frist elektronisk. Du kan også sende en skriftlig søknad med begrunnelse og opplysninger om fødselsnummer/d.-nummer, navn og din adresse.

For mer informasjon om andre skjemaer for næringsdrivende, se skatteetaten.no/skjema.