Hvilken leveringsform skal jeg velge?

Det finnes to ulike leveringsmetoder. Test hvilken som passer best for din bedrift.

Hvilken leveringsform skal jeg velge for min bedrift?

Jeg er næringsdrivende - kan jeg bruke Næringsrapport skatt?

Næringsdrivende med enkle skatteforhold

Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan bruke Næringsrapport skatt, som forenkler innsendingen av næringsoppgave med vedlegg for enkeltpersonforetak (ENK). Her kan du rapportere alle opplysninger samlet uten å bruke RF-skjemaer. Når du leverer skattemeldingen for næringsdrivende elektronisk, kommer Næringsrapport skatt frem som et eget valg i Altinn.

Se og levere med Næringsrapport skatt

Hvis du ikke kan bruke Næringsrapport skatt

Se og levere skattemelding (selvangivelsen) med næringsoppgaver

Enkeltpersonfortak må i tillegg til sin personlige skattemelding og Næringsoppgave 1 levere skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224).