Slik fyller du ut skattemeldingen

Næringsdrivende må levere skattemelding for næringsdrivende, Næringsoppgave 1 (RF-1175) eller Næringsoppgave 2 (RF-1167). Du som har enkeltpersonfortak må i tillegg levere skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224). 

Det finnes to ulike leveringsmetoder. Test hvilken som passer best for din bedrift.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fått fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskap mv. Når du har skattepliktig inntekt og formue som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du selv føre disse inn slik at de blir tatt med. Du må også kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte.

Er det ikke en egen post i den forhåndsutfylte skattemeldingen for beløpet du skal føre inn, oppgir du beløpene i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». Oppgi nummeret på posten. En oversikt over de mest aktuelle postene finner du nedenfor. En oversikt over alle postene finner du på skatteetaten.no/finnpost. Finner du ikke postnummeret kan du skrive hva beløpet gjelder. Nye eller endrede fradrags- og gjeldsbeløp fører du opp med minustegn, inntekts- og formuesbeløp føres uten fortegn. Beløpene oppgis i hele kroner. Hvis du skal rette forhåndsutfylte beløp, skal inntekts- og fradragsbeløp føres i den første rettekolonnen, formues- og gjeldsbeløp i den andre. Se også Hjelp til skattemeldingen for utenlandske arbeidstakere eller skatteetaten.no/skattemeldingbedrift.

Sjekk at alle dine inntekter og fradrag er kommet med.

Fradragsveiviser for enkeltpersonforetak

Utfylling av skattemeldingen for næringsdrivende

Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224)

Enkeltpersonfortak må i tillegg til sin personlige skattemelding levere skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224)Du må overføre din beregnede personinntekt fra RF-1224 til post 1.6.2 i skattemeldingen.

De mest aktuelle postene i skattemeldingen

I tillegg bør du se over disse postene:

Hvordan oppgir du inntekter, gjeld og formue

Fradrag du kan ha krav på

Se og levere skattemelding (selvangivelsen) med næringsoppgaver

For mer informasjon om andre skjemaer for næringsdrivende, se skatteetaten.no/skjema.