Se og levere skattemelding (selvangivelsen) med næringsoppgaver

Selvbetjening

  • Skriv ut

Skattemeldingen for næringsdrivende MÅ leveres. Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai, uansett selskapsform. Det er ikke lenger mulig å levere skattemelding for næringsdrivende på papir. Løsningen blir tilgjengelig fra 4. april i Altinn.

Næringsdrivende skal vanligvis sende inn næringsoppgave og personinntektsskjema eller Næringsrapport skatt som vedlegg til skattemeldingen.

Er du bokføringspliktig, skal du levere næringsoppgave 1 og personinntektsskjema 

eller Næringsrapport skatt

Vi anbefaler at du bruker Næringsrapport skatt hvis den passer for din bedrift.

Er du regnskapspliktig, skal du levere næringsoppgave 2.

Som selvstendig næringsdrivende må du også levere personinntektsskjema dersom du bruker Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2.

Er du deltaker i selskap med deltakerfastsetting o.l.,

Da trenger du ikke levere næringsoppgave eller personinntektsskjema, dersom dette er den eneste næringsvirksomheten din. Du leverer i stedet Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221)

Har du fått tilsendt skattemelding for næringsdrivende uten å ha drevet næringsvirksomhet i 2015?

Du skal likevel levere skattemelding for næringsdrivende med næringsoppgave 1 (RF-1175) uten å fylle ut næringsoppgaven. Leveringsfritak gjelder ikke næringsdrivende.

Trenger du flere tips?
Se Starthjelp for næringsdrivende 

Har du tidligere levert på papir?
Alle næringsdrivende må nå levere elektronisk.


Er du deltaker i selskap med deltakerfastsetting o.l., trenger du ikke levere næringsoppgave eller personinntektsskjema, dersom dette er den eneste næringsvirksomheten din.