Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Boligeiendom – særlige regler om formuesverdsettelse av flerboligbygning i Norge

  • Skriv ut

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du beregner formuesverdien for flerboligbygning. Du fører formuesverdien som formue av bolig i skattemeldingen eller selskapsoppgaven.

Hvilke boligeiendommer skal formuesverdsettes etter reglene for flerboligbygninger?

Flerboligbygninger verdsettes ikke på samme måte som andre boligeiendommer. En flerboligbygning er en boligeiendom med 5 eller flere useksjonerte boenheter.

Dersom noen av bruksenhetene er seksjonert, skal ikke verdien av disse inngå i grunnlaget for verdsettelsen av flerboligbygningen. Hver seksjon behandles som egen boligeiendom. Det skal fastsettes en formuesverdi for hver bruksenhet som er seksjonert.

Hva hvis bygningen har både bolig- og næringsdel?

Hvis bruksarealet i bygningen omfatter både areal til bruk for bolig- og næringsformål, må det vurderes om eiendommen skal formuesverdsettes som en boligeiendom eller næringseiendom. Utgjør boligarealet mer enn halvparten av bygningens bruksareal, skal eiendommen verdsettes etter reglene for boligeiendommer.

Er næringsarealet størst, skal eiendommen verdsettes som næringseiendom, og det må leveres RF-1098 Formue av næringseiendom.

Hvordan verdsettes flerboligbygninger?

For å beregne formuesverdien for boligeiendommen, må det beregnes en verdi for hver boenhet som om denne hadde vært en egen boligeiendom. Formuesverdien for boligeiendommen utgjør summen av beregnet verdi for boenhetene. Benytter en eier en av boenhetene til fast bolig, anvendes kvadratmetersatsen for primærbolig. For øvrige boenheter anvendes kvadratmetersatsen for sekundærboliger.

Har flerboligbygningen en næringsdel, skal verdien av denne ikke inngå i grunnlaget for verdsettelsen av bygningen. Det fastsettes ikke en egen formuesverdi for næringsdelen med mindre næringsdelen er en egen seksjon (matrikkelenhet).

Hvordan beregner jeg formuesverdien for en flerboligbygning?

Du bruker boligkalkulatoren for å beregne verdien for hver boenhet.  For boenhet som av eier ble brukt som fast bolig ved utgangen av inntektsåret, krysses det av for primærbolig. Øvrige boenheter oppgis som sekundærbolig i boligkalkulatoren. Du summerer verdien av boenhetene for å finne formuesverdien for boligeiendommen.

Hvordan innrapporterer jeg?

Boligopplysninger, herunder formuesverdien, skal innrapporteres enten i

Slik fyller du ut disse formuespostene:

  • I feltet for ”Boligtype” oppgis leilighet
  • I feltet for ”P-ROM/boareal” oppgis flerboligbygningens totale areal
  • I feltet for ”Byggeår” oppgis året for ferdigstillelse av bygningen
  • I feltet ”Eierandel” oppgir du prosentvis eierandel ved inntektsårets utgang
  • I feltet ”formuesverdi” oppgir du summen av beregnet verdi for alle boenhetene i flerboligbygningen

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.