Søknad om utsatt leveringsfrist for skattemeldingen – næringsdrivende

  • Skriv ut

Søknaden må sendes innen fristen for levering av skattemeldingen. 

Næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse. Søk om utsettelse her.

Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Regnskapsfører og revisor

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søk om utsettelse her.

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Utsatt skattemeldingssfrist for næringsdrivendes ektefeller

Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist dersom ektefellen leverer skattemeldingen innen fristen for den næringsdrivende.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.