Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Hvordan betaler jeg inn tilleggsforskudd?

Hvordan finner jeg ut om jeg får restskatt eller penger tilbake på skatten?

Beregn skatten din i vår skatteberegning.

Når må jeg betale restskatt?
Du får restskatt når beregnet skatt overstiger forskuddstrekk og forskuddsskatt. Restskatten må du betale innen tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.

Restskatt på over kr 1 000 blir delt i to terminer. Fristen for andre terminen er fem uker etter første forfall. Restskatt som er mindre enn kr 100 skal ikke betales. 

For å unngå rentetillegg på restskatt, kan du som næringsdrivende betale tilleggsforskudd innen 31. mai. 

Hvordan betaler jeg inn tilleggsforskudd?
Bruk opplysningene om kid-nummer og kontonummer som du fikk sammen med selvangivelsen. Som næringsdrivende har du frist til 31. mai med å betale tilleggsforskudd.

Bør jeg betale tilleggsforskudd?
Hvis du ser at du får restskatt, kan du vurdere å betale inn tilleggsforskudd. Da slipper du å betale rentetillegg på restskatten.

Pensjonister og trygdede som får skattebegrensning på grunn av lav alminnelig inntekt, slipper å betale rentetillegg på restskatt.