Hva gjør jeg hvis jeg ikke klarer å levere skattemelding (selvangivelse) for næringsdrivende innen fristen?

Hva gjør jeg hvis jeg ikke klarer å levere skattemelding (selvangivelse) for næringsdrivende innen fristen?
Er det svært vanskelig for deg å levere innen fristen, kan du søke om utsatt leveringsfrist. For eksempel kan sykdom være grunn til å søke. 

Fristen for å søke om utsettelse er 31. mai.

Jeg skal få bistand fra autorisert regnskapsfører eller revisor med å fylle ut skattemeldingen (selvangivelsen). Hvordan finner jeg ut om regnskapsføreren/revisoren har søkt om utsettelse på leveringsfristen min?
Regnskapsfører og revisor kan søke om utsatt leveringsfrist på vegne av klientene sine. Du bør kontakte regnskapsføreren/revisoren hvis du er i tvil om hun/han har ordnet med utsatt frist for deg.