Hvilke vedlegg skal jeg levere sammen med skattemeldingen for næringsdrivende?

Hvilke vedlegg skal jeg levere sammen med skattemeldingen for næringsdrivende?
Næringsdrivende må vanligvis enten sende inn næringsoppgave og personinntektskjema som vedlegg til skattemeldingen, eller levere Næringsrapport skatt. Dersom du har driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere, kan du på visse vilkår bli fritatt fra å levere næringsoppgave

Du trenger heller ikke å levere næringsoppgave dersom du bare har næringsinntekt fra: 

  •  selskap med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS o.l.)
  •  felles bedrift fordelt fra ektefelle 
  •  lott fra fiske og fangst
  •  barnepass i eget hjem

Leverer du næringsoppgave må du også levere skjemaet Personinnekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224). 

Det er forhåndsutfylt opplysninger i skattemeldingen post 4.3.5 Norsk Næringseiendom (RF-1098). Må jeg levere skjemaet Formue av næringseiendom (RF-1098)?
Eide du 31. desember i fjor ikke-utleid næringseiendom, og opplysningene som er forhåndsutfylt er korrekte og fullstendige, trenger du ikke levere RF-1098. Ellers må du levere skjemaet Formue av næringseiendom (RF-1098).

Hvordan retter jeg arealet som er forhåndsutfylt i skattemeldingen post 4.3.5 Norsk Næringseiendom?
Du må levere skjemaet Formue av næringseiendom (RF-1098) for å rette arealet.

Jeg solgte landbrukseiendom i fjor. Hvordan leverer jeg skjemaet Realisasjon av/fra landbrukseiendom (RF-1294)?
Har du solgt landbrukseiendom, skal du levere skjemaet Realisasjon av/fra landbrukseiendom (RF-1294).