Hva gjør jeg med tallene i «Deltakarens melding over formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting» (RF-1221)?

Jeg har mottatt kopi av Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1233) fra et selskap som jeg eide andeler i i inntektsåret. Skal jeg sende inn deltakermeldingen som vedlegg til skattemeldingen?

Ja, det må du. Råd om hvordan skattemeldingen fylles ut av en personlig skattyter som har vært deltaker i selskap med deltakerfastsetting. Deltaker i ANS, DA, KS mv. leverer selv Deltakerens melding over formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting. Tallene som du fører i skjemaet henter du i kopi av RF-1233 som du har mottatt fra selskapet du er deltaker i, og fører det over i RF-1221.

Jeg har mottatt kopi av Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1233). Hvorfor står det tall i deltakermeldingen post 1143 ”Tillegg i allmenn inntekt”?
Som deltaker i deltakarliknet selskap fører du din del av det skattemessige overskuddet/underskuddet i selskapet til skattemeldingen i en av postene 2.1.3, 2.7.7, 2.7.8 eller 3.2.19. I tillegg fører du beløpet fra skjemaet Deltakerens melding over formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221) post 1143, til skattemeldingen post 2.7.10 eller 2.7.11. Det står beløp i RF-1221 post 1143 hvis selskapet vederlagsfritt har delt ut kontanter, eiendeler og/eller  tjenester til deg i inntektsåret. Det samme gjelder eventuell fordel du har hatt ved å bruke eiendelene til selskapet helt eller delvis fritt i inntektsåret. Slike utdelinger blir håndtert på om lag samme måte som utbytte fra aksjeselskap. I RF-1233 avsnitt II og V ser du hvordan tillegget ditt i allmenn inntekt er beregnet. Du ser i post 205 om en del av utdelingen er håndtert som tilbakebetaling av tidligere innbetalt egenkapital på andelen din. I tillegg kan det være ført fradrag for skjerming og skatt som faller på overskudd i RF-1233 post 1120.

Hvem sender kopi av Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1233) til meg?
Styre, eller daglig leder i selskap med deltakerfastsetting, skal etterleve pliktene som selskapet har etter skatteforvaltningsloven § 8-9. Har ikke selskapet styre eller daglig leder, har enten deltakerne disse pliktene i fellesskap, eller en representant blant deltakerne.

Jeg mottok i 2016 arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS o.a.). Hvor skal jeg føre arbeidsgodtgjørelsen i skattemeldingen min?
Arbeidsgodtgjørelsen fører du fra Deltakarens melding over formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221) post 1160, til skattemeldingen post 1.7.1, eller fra RF-1221 post 1162 til skattemeldingen post 1.7.4. I tillegg inngår arbeidsgodtgjørelsen i beløpet som du fører fra RF-1221 post 1140 til skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.7, 2.7.8 eller 3.2.19.