Hvilke endringer må jeg gjøre i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt?

Skal jeg føre opp usikre fordringer som formue?
Formue av fordring fører du i skattemedlingen post 4.1.6. Verdien av usikre fordringer reduserer du skjønnsmessig. Du gjør dette selv om du ikke kan nedskrive fordringen med virkning for inntektsfastsettingen.

Fordringer som du konstaterer er tapt, verdsetter du til null.

Kan jeg kreve inntektsfradrag for kontingent til næringsorganisasjon i tillegg til fagforeningskontingent?
Nei, foreningskontingenter er i utgangspunktet ikke fradragsberetigede. Likevel kan du kreve fradrag for kontingent som du har betalt til

  • arbeidstakerorganisasjon
  • Norges Fiskarlag
  • arbeidsgiverforening
  • yrkes- og næringsorganisasjon

Du kan ikke samtidig kreve inntektsfradrag for kontingent til arbeidstakarorganisasjon, Norges Fiskarlag og/eller kontingent til yrkes- og næringsorganisasjon. Skattyteren vet selv hvilken kontingent hun/han krever fradrag for.

Krever skattyteren fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening og kontingent til næringsorganisasjon, kan ikke inntektsfradraget være høyere enn 2 promille av samlet utbetalt lønn i året før inntektsåret.

Næringsdrivende skattyter som har betalt medlemskontingent, tariffavgift og/eller kontingent for fartøy til Norges Fiskarlag, kan kreve inntektsfradrag med inntil kr 3 850 eller 2 promille av samlet utbetalt lønn (ikke mannskapslott) i året før inntektsåret hvis dette gir høyere inntektsfradrag.

Næringsdrivende skattyter kan kreve fradrag i inntekt for kontingent til landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjon som har til hovedbeskjeftigelse å ivareta de økonomiske interessene for slike virksomheter som skattyteren driver. Du kan ikke kreve høyere inntektsfradrag enn kr 3 850 eller 2 promille av samlet utbetalt lønn (ikke mannskapslott) i året før inntektsåret hvis dette gir høyere inntektsfradrag. Er du medlem i flere yrkes- og næringsorganisasjoner gjelder fradragsgrensen for den samlede kontingenten du har betalt, medregnet kontingent til arbeidsgiverforening.

Fører du opp fradrag for kontingent i Næringsoppgave 1 (RF-1175), post 7495 eller i Næringsrapport skatt, må du stryke eventuelt forhåndsutfylt fradrag i skattemeldingen post 3.2.11.

Skal jeg føre andelsinnskudd i samvirkeforetak som formue i skattemeldingen?
Du skal ikke føre opp formue av andelsinnskudd i samvirkeforetak. Samvirkeforetaket må selv betale formuesskatt til staten hvis nettoformuen er høyere enn kr 10 000.

Har du gjort låneinnskudd i samvirkeforetaket, fører du beløpet som formue i skattemeldingen post 4.1.6.

Hvilken skatteklasse skal jeg føre i skattemeldingen?
Les her om om skatteklasse for personlige skattytere.