Hvem skal levere hva slags type skattemelding?

Hvem må levere skattemelding for næringsdrivende?
Leverer du elektronisk og driver næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister med forhåndsutfylt personinntekt i post 1.6.2 og næringsinntekt i post 2.7.6.

Har du ikke andre næringsinntekter eller kostnader knyttet til næringen, trenger du ikke å bytte til skattemelding for næringsdrivende.

Har du annen personinntekt og næringsinntekt enn beløpene som er forhåndsutfylt i post 1.6.2 og 2.7.6, bytter du skattemelding og stryker de forhåndsutfylte beløpene i post 1.6.2 og 2.7.6.

Hva skiller skattemelding for næringsdrivende fra skattemelding for lønnstakere og pensjonister?
Skattemelding for næringsdrivende har flere poster enn skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Det er ikke mulig å føre overskudd eller underskudd fra næringsvirksomhet i skattemelding for lønnstakere og pensjonister hvis du leverer elektronisk. Du må også bytte til skattemelding for næringsdrivende hvis du leverer elektronisk og skal sende inn skjemaet Deltakeren sin oppgave over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221) som vedlegg til skattemeldingen.

Mottar du skattemelding for næringsdrivende, får du en oversikt over betalt forskuddsskatt og forskuddstrekk, men oversikten inneholder ikke foreløpig beregning av skatter og avgifter, slik som for lønnstakere og pensjonister. Her kan du regne ut skatter og trygdeavgift.

For å unngå renter på restskatt, kan du som næringsdrivende betale tilleggsforskudd innen 31. mai.

Jeg har mottatt skattemelding for næringsdrivende, men har ikke drevet noen næringsvirksomhet i 2016. Skal jeg levere den skattemeldingen jeg har mottatt?
Ja. Alle som mottar skattemelding for næringsdrivende, må levere denne.

Jeg har startet næringsvirksomhet i løpet av året, men har fått tilsendt skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Kan jeg levere denne?
Slik går du fram:

  1. Se Hvilken leveringsform skal jeg velge for min bedrift?
  2. Du logger deg inn på Altinn. Du ser da at «Skattemelding for lønnstakere og pensjonister» ligger klar i ”Min meldingsboks” – ”Til min behandling”.
  3. Under menyvalget ”Skjema og tjenester” henter du RF-1030 «Skattemelding for næringsdrivende». Når du åpner skattemeldingen for næringsdrivende, får du spørsmål om hvilken for næringsoppgave du vil levere sammen med skattemeldingen, eller om du heller ønsker å benytte Næringsrapport skatt, som er en ny og enklere everingsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold. 

Du vil se at din skattemelding for næringsdrivende er forhåndsutfylt med de samme beløpene som i den tilsendte skattemelding for lønnstakere og pensjonister.

Som næringsdrivande kan du ha behov for Starthjelp for næringsdrivende.

Se også: Hvilken leveringsform skal jeg velge for min bedrift?