• Skriv ut
  • Hvordan føres foretakets regnskap?

Hvordan føres foretakets regnskap?

  • Foretaket lager årsregnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS eller den forenklede versjonen av denne
  • Foretakets regnskapsår er forskjellig fra kalenderåret
  • Foretaket har plikt til å levere oppgave etter skatteforvaltningssloven § 8-11 nr 1 fordi foretaket har store transaksjoner med nærstående og/eller store mellomværende med nærstående.
  • Foretaket hadde høyere netto rentekostnander enn 5 millioner kroner i 2016
  • Foretaket overfører rentekostnader til 2016 som foretaket begrenset i 2015

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.