• Skriv ut
  • Har foretaket et av følgende forhold til utlandet?

Har foretaket et av følgende forhold til utlandet?

  • Virksomhet i en annen stat og krever skattefradrag for inntekts- eller formuesskatt betalt dit
  • Tatt ut eiendeler og/eller forpliktelser fra norsk beskatningsområde
  • Utsatt å betale skatt av eiendeler og forpliktelser som tidligere år er tatt ut fra norsk beskatningsområde
  • Eid aksje i utenlandsk selskap
  • Foretaket er norskkontrollert selskap i lavskattland (NOKUS)
  • Foretaket er et utenlandsk foretak som driver virksomhet på norsk sokkel
  • Foretaket er et utenlandsk foretak som driver midlertidig virksomhet på land
  • Drevet virksomhet på Svalbard, eller eid fast eiendom på Svalbard i 2016

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.