Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

  • Skriv ut
  • Er foretaket registrert i Brønnøysund som:

Er foretaket registrert i Brønnøysundregistrene som:

  • Borettslag, boligaksjeselskap eller tilsvarende
  • Bank, kreditt- eller finansieringsforetak, verdipapirfond eller forvaltningsselskap for verdipapirfond
  • Samvirke
  • Forsikringsselskap eller pensjonskasse osv
  • Petroleumsvirksomhet
  • Foretaket er deltakerlignet selskap, for eksempel ANS eller DA
  • Foretaket er en forening eller institusjon med begrenset skatteplikt etter skl §2-32

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.