• Skriv ut
  • Har du eller foretaket et av følgende forhold til utlandet?

Har du eller foretaket et av følgende forhold til utlandet?

  • Tatt ut eiendeler og/eller forpliktelser fra norsk beskatningsområde
  • Din personlige skatteplikt på grunn av bosetting i Norge har opphørt i løpet av 2016

  • Eid aksje i utenlandsk selskap eller andel i utenlandsk verdipapirfond

  • I løpet av inntektsåret utsatt å innbetale skatt av eiendeler og forpliktelser som skattyteren tidligere år har tatt ut fra norsk beskatningsområde

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.