Informasjon om fjorårstall i Næringsoppgave 1 (rettledning RF-1176)

  • Skriv ut

Det er frivillig å fylle ut fjorårstallene i resultat- og balanseoppstillingen. Dette gjelder ikke dersom fjorårstallene er omarbeidet.

NB: Særskilt om avstemming av skattemessig egenkapital for de som ikke har fylt ut fjorårstall.

For å kunne foreta avstemming av den skattemessige egenkapitalen pr. 31.12.2015 er det likevel nødvendig å legge inn skattemessig egenkapital pr. 31.12.2014.  (legges inn som (eneste) fjorårstall)

For utfylling av denne i Altinn gjelder følgende framgangsmåte:

  • Under "2. Spesifiser balanse" klikk på "Endre" i linja "9960 Sum skattemessig egenkapital". 
  • Legg så beløpet for skattemessig egenkapital pr. 31.12.2015 i post 2050 "Annen egenkapital" i kolonnen "fjorårets verdi".

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.