Fra ni skjema til en rapport

  • Skriv ut

I Næringsrapport skatt er de ni mest brukte skjemaene for næringsdrivende slått sammen til en rapport.

Disse skjemaene er inkludert i Næringsrapport skatt:

  • RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt - Aksjeselskap mv.
  • RF-1052 Avstemming av egenkapital
  • RF-1084 Avskrivning
  • RF-1125 Bruk av bil
  • RF-1167 Næringsoppgave 2
  • RF-1175 Næringsoppgave 1
  • RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
  • RF-1219 Gevinst- og tapskonto
  • RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Hvis du bare pleier å bruke disse skjemaene, kan du sannsynligvis bruke Næringsrapport skatt. Mange nye næringsdrivende kan også bruke løsningen.

Bedrifter med næringseiendom eller lønns- og pensjonskostnader
Enkeltpersonforetak som har næringseiendom kan benytte Næringsrapport skatt, men må levere skjemaet RF-1098 "Formue av næringseiendom" sammen med selvangivelse for næringsdrivende. Bedrifter som har Lønns- og pensjonskostnader og som skal levere RF-1022 "Lønns- og pensjonskostnader" må legge ved dette skjemaet i Næringsrapport skatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.