Nye toppledere til Skatteetaten

  • Skriv ut

Nye toppledere til Skatteetaten

Vi søker toppledere til Bergen, Trondheim og Oslo

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Vi setter nå sammen etatens nye toppledergruppe og søker etter syv toppledere i Bergen, Trondheim og Oslo.

Den nye toppledelsen får samlet ansvar for å løse samfunnsoppdraget vårt i årene fremover. Som del av ledergruppen skal du både forberede overgangen til ny organisasjon fra 2019 og sikre at vi oppnår intensjonene med endringene. Du får dyktige lederkolleger ved din side og 6 700 ansatte med på laget over i en ny epoke.

Vi ser etter deg som har god innsikt i samfunnsutviklingen og som er opptatt av brukernes behov. Du er god til å sette retning og skape engasjement. Du har integritet, god gjennomføringsevne og oppnår resultater.

Er du den rette til å sitte i den nye toppledelsen og gjennomføre viktige endringer som bringer etaten videre?

Les om og søk på stillingene

Søknadsfrist: 11. mars 2018

Kontaktinformasjon for alle stillingene

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen kontakte Geir Fottland eller Erik Vaag på telefon 22 06 87 00 eller iscogroup.no. Assisterende skattedirektør Nina S. Funnemark kan også kontaktes på telefon 922 92 645.

Om ny organisering

Skatteetaten har gjennom flere tiår gitt befolkningen og næringslivet enklere og bedre tjenester. Det skal vi fortsette å levere godt på. Digitalisering og internasjonalisering vil utfordre oss som etat kraftig i årene som kommer. Nå omorganiserer vi for å møte kravene og mulighetene som ligger i denne utviklingen.

Den nye organisasjonen består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar, som skal sikre likebehandling og like tjenester uansett hvor du bor.

Fire av divisjonene får landsdekkende ansvar for etatens kjerneproduksjon; informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats og innkreving. I tillegg oppretter vi en utviklingsdivisjon og en IT-divisjon. Skattedirektoratet vil bestå av fire avdelinger; juridisk, kommunikasjon, virksomhetsstyring og HR.

Modellen legger til rette for effektiv styring for å utnytte muligheter og være bedre rustet for utfordringer på viktige områder som arbeidslivskriminalitet, forenklinger for næringslivet og sikker identitetsforvaltning.

Organisasjonskart

Alle de seks divisjonsdirektørene, de fire direktørene i direktoratet og assisterende skattedirektør rapporterer til skattedirektøren og blir en del av etatens toppledergruppe.

Les mer om ny organisering

Det er et stort landsdekkende ansvar for samfunnsoppdraget som samles direkte rundt skattedirektørens bord fra 2019.

"Jeg ser etter gode kandidater som motiveres av å være toppleder i en etat som ligger i front på mange områder og skal inn i en spennende omstilling".

Hans Christian Holte, Skattedirektør

 

Aktuell informasjon:

Priser til Skatteetaten

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.