HR-direktør

 • Skriv ut

Om Skatteetaten

Skatteetaten omorganiserer for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Etaten har valgt en organisasjonsmodell med landsdekkende ansvar.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Skatteetaten leverer gode resultater og rigger seg nå for fremtiden. Er du den rette til å sitte i den nye toppledelsen og gjennomføre viktige endringer som bringer etaten videre?

Den nye toppledergruppen i Skatteetaten består av tolv ledere og ledes av skattedirektøren. Skatteetaten har rundt 6 700 ansatte og ny organisasjonsstruktur vil være gjeldende fra 2019. 

HR-avdelingen

HR-avdelingen er en av fire avdelinger i det nye Skattedirektoratet.

Skatteetatens HR-funksjon vil bestå av HR-avdelingen i direktoratet, og lokale enheter i de seks nyopprettede divisjonene. Arbeidet med å beskrive oppgave- og ansvarsfordeling til HR-funksjonen pågår fortsatt.

Avdelingen vil både ha et strategisk og et operativt ansvar. Det strategiske ansvaret er knyttet til planlegging og oppfølging av etatens HR-strategi. Det operative ansvaret vil være knyttet til leveranse av HR-tjenester internt i direktoratet, samt støtte og rådgiving til de lokale HR-funksjonene i divisjonene.

Skatteetaten står overfor store endringer som stiller krav til en fleksibel organisasjon med høy endringsevne. HR-avdelingen vil ha en viktig rolle og oppgave i å understøtte denne utviklingen, blant annet ved å jobbe systematisk med å utvikle kompetanse, kultur og lederskap.

HR-avdelingen i direktoratet vil bestå av ca. 40 medarbeidere fordelt på flere seksjoner. HR-direktøren sitter i skattedirektørens ledergruppe og har arbeidssted Oslo.

Sentrale arbeidsoppgaver for avdelingen

 • sikre at HR-faglige vurderinger er ivaretatt i strategiske beslutninger i toppledelsen
 • sikre at etaten har en fremtidsrettet HR-strategi og HR-leveranser med høy kvalitet
 • ivareta arbeidsgiverrollen på virksomhetsnivå på vegne av skattedirektør
 • målrettet arbeid med ledelses- og kompetanseutvikling
 • bidra i gjennomføring av omstillings- og endringsprosesser
 • ivareta etatens arbeid og prosesser knyttet til rekruttering og bemanningsplanlegging, arbeidsmiljø og HMS

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet
 • solid erfaring fra avdelingens arbeidsområder, herunder strategisk HR
 • erfaring fra å lede i endrings- og digitaliseringsprosesser
 • erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte

Personlige egenskaper

 • forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov
 • er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus
 • er samlende og helhetlig orientert
 • er god til å kommunisere og skape engasjement
 • har integritet pågangsmot og gjennomføringsevne

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.                                                      

Kontaktinformasjon

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen kontakte Geir Fottland eller Erik Vaag på tlf. 22 06 87 00 eller på iscogroup.no. Assisterende skattedirektør Nina S. Funnemark kan også kontaktes, tlf. 922 92 645.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 11.3.2018

Søknad og CV registreres på:

Ref.nr: 2018/339072

SØK PÅ STILLINGEN

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som direktør i kode 1062, etter avtale.

Andre opplysninger

 • Fast 100 prosent stilling. Reisevirksomhet må påregnes.

Generelt

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Det er et stort landsdekkende ansvar for samfunnsoppdraget som samles direkte rundt skattedirektørens bord fra 2019.

"Jeg ser etter gode kandidater som motiveres av å være toppleder i en etat som ligger i front på mange områder og skal inn i en spennende omstilling".

Hans Christian Holte, Skattedirektør

Nye toppledere til Skatteetaten

Les mer om alle topplederstillingene

Aktuell informasjon:

Priser til Skatteetaten

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.